Syčfíni

Jsou turistický oddíl pro děti od první do deváté třídy.

Pořádají pravidelné schůzky, kde hrajou hry, učí se uzly, chodit podle mapy, rozdělávat oheň, stavět stany, poznávat stromy a kytičky. Schází se každý čtvrtek mezi 16:00 a 18:00 v klubovně v DDM Štefánikova 11, Praha 5.

Jezdí pravidelně na výpravy do přírody a v létě na tábor.